01 พฤษภาคม 2563

มนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทเอกชน หลังเกษียณหรือตกงาน จะมีรายได้จากไหนบ้าง


 

มนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทเอกชน หลังเกษียณหรือตกงาน จะมีรายได้จากไหนบ้าง


รายได้ที่เราได้แน่นอน

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • เดือนละ 500 - 1,000 บาท ตามช่วงอายุ
  • ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป2. เงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคม
  • ได้ตอนอายุ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
  • เริ่มต้นเดือนละ 3,000 บาท (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบ ยิ่งส่งเยอะ ยิ่งได้บำนาญเยอะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link)
เงินได้อื่นๆ 

ถ้าระหว่างที่เราทำงาน เรามีการออมเพิ่มเติม เช่น
 1. กองทุนรวม SSF, RMF
 2. ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ
 4. หุ้น อสังหาริมทรัพย์
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)