18 มิถุนายน 2562

how to fix "address already in use", find the process using port xxx


  • find the process using port xxx, e.g., 3000
sudo lsof -i:3000

  • kill it
kill PID

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)