26 พฤษภาคม 2562

ดูข้อมูลประกันสังคมของตัวเองผ่าน app SSO Connect หรือเว็บไซต์

SSO Connect คือ mobile app ที่ให้ข้อมูลประกันสังคมของเรา ไม่ว่าจะเป็น 
  • เงินสมทบชราภาพ
  • เงินสมทบผู้ประกันตน
  • โรงพยาบาลที่เราสมัคร
  • ประวัติการเบิกค่ารักษาต่างๆ 

หรือเราสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ ก็ได้เช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)