14 กุมภาพันธ์ 2561

test port connection without telnet

we can use standard curl command to check port connection without telnet

e.g. i would like to test connection of the ip 10.11.12.13 and port 25

i simply run

curl -v telnet://10.11.12.13:25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)