07 ธันวาคม 2560

how to migrate git repository from one git server to another git server

We can by simply migrate git repository from one git server to another git server using the git mirror mode. There are just 3 steps to do.

$ git clone --mirror OLD_GIT_REPO.git
$ cd OLD_GIT_REPO
$ git push --mirror NEW_GIT_REPO.git

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)