26 มิถุนายน 2555

How to solve boot loop issue on Kindle Fire TWRP 2.0?
Note – adb.exe is located in Kindle Fire Utility\tools folder or
C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools.
  1. Plug in USB cable to Kindle Fire on TWRP Recovery mode.
  2. Bring up Command Prompt.
  3. Key in adb shell.
  4. Key in idme bootmode 4000.
  5. Finally, key in reboot.
  6. That’s it.
from http://goo.gl/pBddc


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)