23 มีนาคม 2554

วงจรเฉื่อยชา

ท่านผู้อ่านเคยมีอาการอย่างนี้หรือไม่

1. ไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร
2. ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ ไม่อยากทําอะไร
3. มีงานต้องทํา แต่ไม่อยากทํา ในหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
4. ไม่รู้สึกภูมิใจตัวเองมานานแล้ว
5. ไม่รู้จักตัวเองว่าตัวตนเป็นอย่างไร
6. ใช้ชีวิตแบบ Auto pilot
7. รู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพซ่อนเร้น แต่ไม่ค้นหา เลยไม่ได้ใช้ นานวันเข้าเลยไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษของตัวเองคืออะไร
8. ชีวิตมองหาแต่วันหยุด คิดถึงแต่วันรับเงินเดือน ชอบเย็นวันศุกร์มากกว่าเช้าวันจันทร์ เวลาคุยเรื่องงานจะเกิดอาการเซ็งขึ้นมาทันที

ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้มากกว่า 4 ข้อขึ้นไป คุณกําลังเข้าวงจรของ Stagnation in life พูดเป็นภาษาง่ายๆ คือชีวิตเข้าสู่วงจรเฉื่อยชา

ถ้าคุณไม่แก้ไข สุดท้ายจะกลายเป็นโมฆบุรุษ ภาษาพระแปลว่าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์

คนเราเกิดมาทั้งทีต้องสร้างคุณค่าให้สมกับที่เกิดมาบนโลกนี้ เป็นคุณค่าให้กับตัวเองและคุณค่ากับส่วนรวม

วิธีที่จะหลุดพ้นวงจรเฉื่อยชา

1. มีความรู้ตัว รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติ
2. อย่าตําหนิตัวเอง
3. ตั้งสติ ตั้งเป้าหมายว่าต้องหาทางออกจากวงจรเฉื่อยชา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต
4. มีความมุ่่งมั่นที่จะต้องต่อสู้กับตัวเอง
5. หาสาเหตุว่าอะไรเป็นต้นตอของวงจรนี้ เป็นเพราะทํางานซ้ําซาก ไม่มีอะไรท้าทายชีวิต หรือเป็นเพราะบรรยากาศเดิมๆ ที่ขาดแรงกระตุ้น
6.เริ่มสร้างความฝัน หาแรงบันดาลใจ ซึึ่งมาได้จากหลายแหล่ง เช่นหนังสือหรือฟังการบรรยายจากนักพูด
7.เปลี่ยนบรรยากาศของชีวิต ไปเที่ยวที่ใหม่ๆ ชีวิตที่เหมือนๆ กันทุกวันเป็นระยะเวลานาน จะทําให้เกิดสภาวะเฉื่อยชา แรงบันดาลใจของชีวิตเปรียบเสมือนน้ํามัน Octane สูง ที่เติมเข้าไปในชีวิต ทําให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
8. สุดท้ายคือการตั้งเป้าชีวิต เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมาจากคําว่า SMART หนึ่ง Specific เป็นเป้าหมายที่ไม่หลักลอย มีความชัดเจน สอง Measurable วัดผลได้ สาม Achievable ทําได้จริง สี่ Reality เป็นเป้าหมายที่อยู่่ในโลกของความเป็นจริง ห้า Time boundary ระบุเงื่อนเวลาที่ชัดเจน

การจะหลุดจากวงจรเฉื่อยชา ไม่ใช่การหักดิบ เพราะทํายาก ต้องค่อยเป็นค่อยไป หรือที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า One little step at a time ต้ังเป้าหมายระยะสั้น เมื่อทําได้ผล แล้วค่อยหาเป้าหมายต่อไป

การค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเองเป็นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถหลุดจากวงจรเฉื่อยชา มันทําให้คนเราเดินถูกเส้นทาง

วิธีค้นหาจิตวิญญาณมีกระบวนการง่ายๆ ดังนี้

1. นั่งนิ่งๆ ในห้องที่ไม่มีใครรบกวน เอากระดาษมาหนึ่งแผ่น แล้วประเมินว่าตัวเรามี Skill set และบุคลิกส่วนตัวอย่างไร
2. ซื่อสัตย์กับตัวเอง
3. การค้นหา ต้องค้นแบบส่องกล้องจุลทรรศน์ อย่าทําแบบพื้นๆ
4. เมื่อคิดได้แล้ว เขียนลงบนกระดาษ ติดไว้ที่ข้างฝาบ้าน แล้วคิดทบทวนอีกหลายครั้งว่านี่เป็นคุณลักษณะพิเศษของเราจริงๆ หรือเปล่า

เมื่อเจอตัวเองแล้ว นี่เป็นพลังอันวิเศษที่ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเอง แบบ Inside-out

แต่ถ้าคุณค้นหาตัวเองไม่ได้ ข้อแนะนําคือต้องหา Life coacher เป็นตัวช่วย Life coacher ที่ดีเขาจะมีกระบวนการในการช่วยพาคุณออกจากวงจรเฉื่อยชาได้ด้วย

เรื่อง Stagnation ไม่ได้เกิดกับคนเท่านั้น มันมีโอกาสเกิดกับธุรกิจด้วย คุณเคยสํารวจตัวเองว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ในฐานะผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจหรือไม่

1. การทําธุรกิจของคุณเป็นวงจรของการทําซ้ํา ทําอะไรเดิมๆ คุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณจืดชืด ขาดความท้าทาย
2. คุณบริหารธุรกิจเสมือนหนึ่งว่าคุณหลับตาก็ทําได้ ขาดความตื่นเต้น ขาดความ Sexy ที่จะทดลองทําอะไรใหม่ๆ
3. คุณไม่ค่อยอยากที่จะเข้าที่ทํางาน สิ่งเดียวที่จูงใจให้คุณทํางานมีเรื่องเดียวคือเรื่องเงิน เงิน และเงิน

ถ้าคุณอยากจะพาธุรกิจของคุณออกจากวงจรของความเฉื่อยชา คุณต้องเข้าใจพื้นฐานของปัญหาดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการใช้ศักยภาพเพียงแค่ 20% มาบริหารธุรกิจ ในขณะที่ศักยภาพอีก 80% จมอยู่ใต้น้ํา
2. ถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุใหญ่มาจากการที่ผู้ประกอบการใช้สมองซ้ายเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจ สมองซ้ายคือเหตุผล รายละเอียด อดีตและปัจจุบัน สมองซ้ายทําให้ผู้ประกอบการทําตามๆ กันเพียงเพราะเขาบอกว่า... เพราะสมองซ้ายมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ประกอบการ ทําให้คนเหล่านั้นรักที่จะอยู่ใน Comfort zone

หัวใจของการที่จะนําพาธุรกิจหลุดพ้นจากแรงเฉื่อย คุณต้องเติมคําว่า Re หน้าคํากิริยาต่อไปนี้

• Rethink
• Restructure
• Redefine
• Revive
• Reenergize
• Reform
• Reframe

ความหมายของกลุ่มคําข้างบนคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนของการทําธุรกิจ

คุณจะทําอย่างนั้นได้ ต้อง Reactivate สมองขวาให้ทํางาน แล้วสมองขวาจะนําศักยภาพที่ซ่อนเร้นอีก 80% มาช่วยคุณเดินนําหน้าในโลกใหม่ ทําให้ชีวิตในการบริหารงานของคุณมีสาร Adrenaline หลั่งออกมาตลอดเวลา

สุดท้ายธุรกิจของคุณนอกจากจะหลุดจากแรงเฉื่อย ยังสร้าง Quantum leap ทําให้ธุรกิจมีความ Sexy เสมือนหนึ่งเป็นสาวที่ปราดเปรียว เพราะสิ่งที่คุณทําไม่ใช่เพียงแค่ดีกว่าเดิม แต่สร้างคุณค่าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการ

ถ้าคุณอยากจะหลุดจากวงจรของการทําซ้ํา พวกเรา “แกะดําทําธุรกิจ” ยินดีที่จะเป็นคู่คิดช่วยพาคุณก้าวเข้าสู่โลกใหม่ และวันนั้นคุณจะรู้สึกสนุกกับการทําธุรกิจ รักเช้าวันจันทร์ที่คุณจะพบกับความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

อยากสร้างชีวิตใหม่ในการทําธุรกิจ อ่านรายละเอียดได้ที่ www.blacksheep.co.th

from http://is.gd/vHVXbK


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)