15 กุมภาพันธ์ 2553

เซเว่นอีเลฟเว่น(7-11) แฟรนไชส์ร้านค้าปลีกของคนไทย ธุรกิจอนาคตไกล

เซเว่นอีเลฟเว่น(7-11)
แฟรนไชส์ร้านค้าปลีกของคนไทย ธุรกิจอนาคตไกล


ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ธุรกิจร้านค้าปลีกที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสาขาประมาณ 3,700 สาขา (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2549) เฉพาะในกรุงเทพมีกว่า 2,000 สาขา ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 รองจาก ญี่ปุ่น อเมริกา และไต้หวัน ตามลำดับ และยังมีการเตรียมขยายสาขาเพิ่มในปีนี้อีก 500 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คิดเป็นสัดส่วน 50-50% โดยเน้นการขยายสาขาในรูปแบบเเฟรนไชส์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเป็นเถ้าแก่ใหม่

ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีสาขาตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงทุกชุมชน มีพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นจึงถือเป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคน แต่ด้วยที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนยังมีความเข้าใจผิดบางประการว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องมีทำเลเองอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็น เพราะผู้ลงทุนสามารถโอนสิทธิ์การบริหารจากร้านที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้ และเนื่องจากที่ผ่านมาการเป็นแฟรนไชส์ซีของเซเว่นอีเลฟเว่นจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ปรับแผนโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเน้นสร้างความเข้าใจใหม่ว่าเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่สูง

สำหรับการเงินลงทุนในการร่วมเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นจะอยู่ที่เพียง 1.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดค้ำประกันจำนวน 1 ล้านบาท และ 5 แสนบาท เป็นค่าสิทธิแรกเข้า ค่าดำเนินการโอนร้าน และค่าดำเนินการอื่นๆ

นอกเหนือจากนี้แฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นยังมีการให้ความรู้ ฝึกอบรมเทคนิค และวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สำหรับการให้บริการที่ดียิ่งๆ ขึ้น โดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกก็ไม่ต้องกังวล เพราะกว่า 70% ของแฟรนไชส์ซีทั้งหมดก็ไม่ใช่คนที่เคยทำธุรกิจหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อนอีกทั้งบริษัทยังมีการได้ส่งเสริมเยาวชนไทยและลูกหลานโชว์ห่วยให้ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในระดับปวช. และปวส. โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเล่าเรียน ในโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท พร้อมการฝึกทำงานจริงมีรายได้เสริมไปด้วย ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี อีกทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนเรื่องหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการค้าปลีกในระบบทวิภาคีแก่วิทยาลัยพาณิชยการและสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งผู้จบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และบางคนก็ไปเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นของตัวเองโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

เรื่องการจัดส่งสินค้าที่มักเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก สำหรับเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีรถมาส่งสินค้าให้ที่สาขา และยังมีระบบตรวจสอบเรื่องจำนวนสินค้า และเรื่องเงินอีกด้วย

เซเว่นอีเลฟเว่น แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ไม่ควรมองข้ามในยุคนี้ อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ลงทุน ที่ต้องการเติบโตเคียงข้างบริษัทค้าปลีกของคนไทย

ข้อมูลธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น
เงินลงทุน 1.5 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 – ค่าสิทธิแรกเข้า 350,000 บาท
- ค่าดำเนินการโอนร้าน 100,000 บาท
- ค่าดำเนินการอื่นๆ 50,000 บาท
รวม 500,000 บาท

ส่วนที่ 2 - เงินสดค้ำประกัน 1,000,000 บาท
เงินสดค้ำประกัน 1,000,000 บาท
**ได้รับคืนพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก (ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี)

from http://www.tangtuamag.com/index.aspx?ContentID=ContentID-070302134205960

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)